De genoemde datums laten het moment van publicatie zien, 
De datum waarop de preek gehouden is ligt gewoonlijk een week later
2013 - 25ste zondag door het jaar © Ad Blijlevens, Heerlen
 
 
MET OVERLEG HANDELEN
 
 
De rentmeester van wie in dit evangelie sprake is, is een schurk, een schelm, die zich met geld vrienden maakt en het economisch systeem van zijn wereld te kijk zet. Maar ook economische systemen van vandaag, waarin met grote slimheid mensen en organisaties te vriend worden gehouden om er zelf beter van te worden, worden met dit verhaal te kijk gezet. Zo gaat het in feite vaak. In feite wordt in de manier van doen van die rentmeester menige economische machtsstrijd ontmaskerd. We horen in dit verhaal wat op allerlei plekken in onze wereld op een slimme manier dagelijks gebeurt.
 
Wanneer de evangelist dit verhaal van de onrechtvaardige rentmeester vertelt, kunnen we ons natuurlijk gaan bezighouden met de kwade kanten van degenen die zoals deze rentmeester zich bevoordelen op een slimme, dikwijls sluwe manier. Maar daar gaat het de evangelist Lucas niet om! Veel verhalen in de bijbel, met name in de evangelies, zijn bedoeld om vooral een thema helder onder de aandacht te brengen. Zo wil dit verhaal ons iets duidelijk maken over de manier waarop wij iets kunnen leren van slimme mensen die een strategie hebben ontwikkeld om iets te bereiken. We kunnen iets leren van iemand die met geld vrienden maakt om zijn eigen hachje te redden. Daar kunnen wij ons van afkeren, omdat we het akelig vinden dat iemand zo onbetrouwbaar is. Maar het kan ook heel goed zijn, eens te kijken naar de strategie die nodig is om iets goeds te bereiken. Jezus prijst de rentmeester niet om wat hij doet, maar om de manier waarop hij slim en met overleg handelt. Daar kunnen wij iets van leren.
 
Laat ik een bepaald iets naar voren halen dat kan illustreren waarop een en ander kan worden toegepast. In de huidige crisis in ons kerk, waarin veel wantrouwen is gegroeid in de kerkleiding, zijn leden van onze kerk nogal eens geneigd te blijven steken in negatieve reacties en zelfbeklag. Best begrijpelijk. Maar gelukkig heeft men op sommige plaatsen geleerd om in plaats daarvan een eigen strategie te ontwerpen om zo goed mogelijk door te gaan op het spoor waarop men oprecht meent te moeten doorgaan. Men leert te werken aan eigen doeleinden in plaats van op te gaan in verzet en defensief gedrag. Bij de ontwikkeling van een strategie blijkt hot dikwijls zinvol naar allerlei maatschappelijke en politieke bewegingen te kijken, soms zelfs als je daarbij vragen kunt stellen. Wie niet stork is, moot slim zijn, is een spreekwoord dat in bepaalde omstandigheden van toepassing kan zijn. Voor zogeheten kerkmensen is het in elk geval belangrijk, naar een zelfstandige manier van doen en laten te groeien die niet in strijd hoeft te zijn met een oprechte geloofshouding en een daaraan beantwoordend geloofshandelen. Te vaak (nog) wordt gelovig handelen beschouwd als een vorm van gehoorzamen aan de leiding die eerder een afhankelijk gedrag met zich meebrengt dan een vrije gelovige houding.

Het kan geen kwaad als wij christenen ons oefenen in creatief en vindingrijh handelen om - op welk gebied dan ook - iets goods voor elkaar te krijgen. Ik moge nog enkele voorbeelden noemen. Hoe beïnvloeden wij bv. de gemeentepolitiek met betrekking tot minder bedeelden in onze omgeving? Doen wij er moeite voor om in de kring van politici en politicae goede contacten te krijgen en te onderhouden?
Willen wij met elkaar bekijken wie van ons mensen kan benaderen die die voor het welzijn van mensen van belang kunnen/moeten zijn? Daar is de nodige creativiteit voor nodig, en overleg. Iets dergelijks kunnen we zeggen betreffende onze opstelling binnen onze kerkgemeenschap.

Natuurlijk geldt dat lang niet altijd het doel de middelen heiligt! Eerbied voor mensen is en blijft een fundament voor een goede samenleving in kerk en in staat. Maar eerbied kan samengaan met strategisch omgaan met mogelijkheden. En vergeten we bij dit alles dit niet: uiteindelijk gaat het - zoals paus Franciscus steeds in woord en daad beklemtoont - om eerbied voor de geringen en de armen, voor wie volgens de eerste lezing van vandaag de profeet Amos zich krachtig inzet. Hiervoor geldt dat we het heus niet redden met hard geschreeuw. Strategisch handelen, met overleg handelen is gewenst en noodzakelijk.
 

  MENU


   
BEZOEK
vandaag40
gister56
deze maand4102
totaal813341