De genoemde datums laten het moment van publicatie zien, 
De datum waarop de preek gehouden is ligt gewoonlijk een week later
2013 - 3de zondag van de advent © Ad Blijlevens, Heerlen
 
 
 
DE VRAAG VAN JOHANNES
 
 

Het gesprek tussen Jezus en de leerlingen van Johannes de Doper boort met zijn vraag-en-antwoord midden in de problemen die ook veel mensen van onze tijd bezig houden. Johannes stelde de vraag: ‘Bent ú het die zou komen?’ En wij worden als het ware wakker geschud en tot bezinning gebracht door de vraag: ‘Wat betekent Jezus, de Messias, voor u, voor jou, in deze tijd?’
De antwoorden die je daarop te horen krijgt, zijn haast ongelooflijk verschillend. Ze leggen dikwijls ook zonder pardon bloot, wat het hart van mensen in onze tijd beweegt of ook onberoerd laat aan dromen en fantasieën, aan hoop en vertrouwen. Soms beluister ik ook uitingen van duisternis, vertwijfeling, cynisme, kilheid, vernieling. Soms beleef je een antwoord als een klap in je gezicht.
Wat Jezus, de Messias, voor ons betekent? Niet u, maar anderen hoor ik wel 'ns zeggen: ‘Jezus Christus? Die ken ik niet.’ Of: ‘Dat is degene die 2000 jaar geleden aan een kruis werd gespijkerd, maar die in onze tijd iedere dag opnieuw wordt gekruisigd door mensen die zich christen noemen, maar die Hem verloochenen door hun leugens, hun oorlogen, hun geweld, hun hebzucht, hun falen, hun haiislachtigheid.’
Jezus Christus? Sommigen zeggen: ‘Ach ja, dat is de grote wereldverbeteraar en revolutionair.’ Anderen zeggen: ‘Dat heeft mij nog nooit iemand gevraagd. En u wilt mij in een valstrik lokken met zo'n onbescheiden vraag, die met mijn priveleven te maken heeft, en daarmee heeftniemand anders zich te bemoeien.’
Jezus Christus? Weer anderen antwoorden: ‘Wat een merkwaardige vraag. Dat staat toch in de geloofsbelijdenis en in de gebeden waarmee wij al eeuwenlang te kennen geven dat wij bij de kerk en bij het ware christendom behoren.’

Maar nu terug naar het evangelie. De leerlingen van Johannes de Doper komen op Jezus af. Namens Johannes vragen zij: ‘Bent ú het die zou komen, of hebben wij een ander te verwachten?’ Nu valt mij meteen al dit op: Jezus spreekt in zijn antwoord in eerste instantie niet over zichzelf; nee, Hij verwijst naar zijn zending en zijn levenstaak. En de eerste lezing van vandaag, een gedeelte uit de Profeet Jesaja, schildert ons niet de persoon van Jezus.

Het antwoord van de bijbel levert ons geen materiaal waarmee wij onseen beeld van Jezus Messias mogen maken naar eigen smaak, bv, als wereldverbeteraar en revolutionair of als dromer. De eerste lezing van vandaag en de woorden van Jezus zelf dienen veeleer om onze voorstellingen en verwachtingen te onderzoeken en op hun juiste plaats te zetten. Jezus, is Redder, Heiland, Verlosser, Bevrijder van zonde en dood. Zeker, daar gaat het om de bevrijding van heel de mens en van alle mensen. Het gaat daar om bevrijding van persoonlijke beklemmingen, maar ook om bevrijding van onrechtvaardige en mensonwaardige structuren. Maar dan wil dit ook zeggen, dat wij de betekenis van Jezus niet mogen verengen tot een facet, hoe belangrijk dit ook mag zijn. Natuurlijk mogen en moeten wij zelfs in bepaalde omstandigheden bepaalde facetten heel sterk belichten. Maar dit mag nooit zo gebeuren dat andere facetten in een dode hoek terechtkomen. En uiteindelijk gaat het om de zin van ons leven. En om die te ontdekken en om de wegen te effenen om die na te streven, is ommekeer nodig. Dan zijn wij ook bereid voor de vreugde en de vrede die Hij zelf is. 'Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt', zegt Jezus, onze Messias.

Toen ik over deze dingen nadacht, kwam ineens het beeld naar voren van de schilderijen van Rembrandt van Rhijn: een spel van kleuren in alle mogelijke tinten. Licht en donker spelen er door elkaar heen, telkens weer anders. Maar een ding komt telkens naar voren: de diepte van de natuur en vooral van het menselijk leven. Of je nu ‘De nachtwacht’ ziet of ‘De staalmeesters’ of de portretten van zijn vrouw of van hemzelf, je proeft in al die facetten van het leven die hij schildert dat ene: ‘Kijk 'ns hoe rijk het leven is: rijk aan donkerte, maar ook aan licht rijk aan leed, maar ook aan vreugde.’ Als wij de lezingen van vandaag op ons laten inwerken, bevinden wij ons in een dergelijke sfeer. Ik hoop dat die lezingen voor ons aanleiding zijn tot echte, diepgaande vreugde, temidden van alle duisternis die er om ons heen en in onszelf is. Want ook voor ons is Jezus Messias de  Komende, Hij die nabij is in alle tekenen van bevrijding: overal waar goede dingen gebeuren; overal waar mensen iets uitstralen van Gods goedheid en mildheid; overal waar in beelden en symbolen iets van die bevrijding tot uiting wordt gebracht, dus ook nu, in deze viering van de eucharistie. Dat wens ik ons allen.
 

  MENU


   
BEZOEK
vandaag48
gister56
deze maand4110
totaal813349