De genoemde datums laten het moment van publicatie zien, 
De datum waarop de preek gehouden is ligt gewoonlijk een week later
2014 - Palmzondag © Harrie Brouwers, Voerendaal
 
 
 
 
EZEL
 
 
 
VOERENDAAL
Twee weken geleden was het half vasten. Een van de grootste buuttenreedners van Limburg, Pierre Cnoops, trad bij die gelegenheid op in de Borenburg.  Op zijn typische manier had Pierre verteld dat hij de pastoor goed kende...; dat hij me, in een slee van een wagen, was tegengekomen...; en dat hij toen gezegd had: ‘Wat rijdt ú in een slee van een wagen...?! Weet u dan niet dat uw hoogste Baas op een ezel reed?’ Ik zou toen gezegd hebben - en ik wil dat bij deze ten stelligste ontkennen -: ‘Daar heb je gelijk in, maar ik kon geen ezel meer krijgen..., die zaten al allemaal in de gemeenteraad!’
In werkelijkheid zou ik Pierre iets anders hebben geantwoord, namelijk dat de jaarlijkse kosten van een ezel hoger zijn dan van menig auto. Met andere woorden: Jezus ging niet op een ezel zitten om zich aan de kant van de armen te scharen. Evenmin om het milieu te sparen of omdat hij zo van dieren hield. Dierenliefde, solidariteit met de armen en eerbied voor de schepping, het zijn zeker christelijke deugden, maar in het evangelie van palmzondag heeft de ezel een ander motief.
 
JERUZALEM
Op die genkwaardige Pasen in Jeruzalem laaide het geweld fel op. Pasen was bevrijdingsdag. De kracht van het exodusverhaal groeide uit tot rebellie tegen de Romeinen. Er vielen slachtoffers onder de vrijheidsstrijders die droomden over een betere toekomst. Die gewelddadige aanloop op Pasen, begon Jezus daarom met een verklaring. Door op de ezel te gaan zitten citeert hij uit de profeet Zacharia: ‘Zie uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen.’ De ezel is het symbool van vrede. Caesar komt hoog te paard. Een vredevorst niet.
Overigens staat de ezel niet alleen voor vrede. Grieks- Romeinse sagen associeerden de ezel eerder met met luiheid, wellust en koppigheid. Misschien werd dit veroorzaakt doordat stedelingen verleerd waren om met geduld het vertrouwen van de ezel te winnen. In elk geval bleef die gekkigheid, gesymboliseerd door de ezelsoren, lang leven in de cultuur van narren en andere grappenmakers.
 
MOAB
In de bijbel was het koning Salomo die als eerste paarden introduceerde. Die dienden in zijn leger. Daarbuiten was in Israël de ezel het lastdier bij uitstek. De ontzaglijke rijkdom van Job en Abraham werd uitgedrukt door het bezit van honderden ezels.
De bekendste ezel uit het de bijbel was die van Bileam. Bileam was een tovenaar. De Moabieten hadden hem ingehuurd om de doortrekkende Hebreeuwse stammen te vervloeken. Tot drie keer toe blijft zijn ezel staan. Hij loopt het veld in; gaat op de weg liggen en duwt Bileam tegen een muur. Bileam straft zijn ezel daarvoor, maar dan ontdekt hij dat het gedrag van de ezel geen koppigheid was. Een engel van God had hem de weg versperd. De ezel kon de engel zien, Bileam niet. De ezel was in staat om de werkelijkheid van God te zien. Als hij blijft staan, houdt er dan rekening mee, dat hij een goede reden heeft!
Ezels hebben de naam dom ter zijn omdat ze soms koppig blijven staan en voor geen rede vatbaar lijken. Het dier is echter juist heel intelligent. Het blijft staan als het gevaar ziet. Een paard zou dan op hol slaan. Paarden vertonen vluchtgedrag. Ezels niet.
 
SYRIË
Een koning die op de ezel komt is niet agressief maar ook niet bang. Hij is nabij, vriendelijk, geduldig en wijkt niet. Hij gaat voor de gevaren niet op de vlucht.
Frans van der Lugt kwam op een ezel. Hij sloeg niet op de vlucht toen de Syrische stad Homs door moordende strijders werd geplunderd. Frans kwam uit een Amsterdams bankiersgezin. In de zestigerjaren leerde hij in Libanon Arabisch en in Frankrijk psychologie. Hij ging in Syrië wonen. Daar gaf hij onderwijs en zorgde voor mensen die kwetsbaar waren. Met 40 van hen runde hij een landbouwbedrijf en toeristenverblijf. Hij hoopte vurig op een verzoening tussen christenen en moslims. Afgelopen week werd hij vermoord. Het is gevaarlijk om op een ezel de stad binnen te gaan.
 
ROME
Tegenover het Romeinse staatsgeweld weigert Jezus de strijd. Wie zelf doodt en martelt, verlaagt zich tot het niveau van zijn vijand. Hij zal de wereld niet verbeteren. Als de CIA net zo gemarteld heeft als zijn vijanden, dan verspeelt het zijn morele recht om te interveniëren. Jezus wil niet het ene geweld vervangen door het andere. Hij wil niet terugslaan op de rechterwang. Wat Hij wil, is niets minder dan het Koninkrijk van God. Daarom gaat hij op een ezel zitten. De intocht wordt zo het beeld van het komen van God in de wereld. Zijn volgelingen juichen. Ze kennen de prijs nog niet.
Laat het ons inspireren, opnieuw. Er is een wereld te winnen, niet met atoomwapens, niet met een vloot, niet met overmacht. maar met een ezel.
 
EERVOL
Lieve kinderen. Rik was een driftige jongen. Hij liep hij vaak te schelden en te schreeuwen. Afgelopen dinsdag op school, had juffrouw Judith gezegd: ‘Rik, zet onmiddellijk dat petje af!’ En zonder nadenken had Rik gemompeld: ‘Stomme ezel!’ Het kwam er harder uit dan hij bedoeld had. Snel sloeg hij de hand voor zijn mond. Op strenge toon en met opgeheven vinger zei de juf: ‘Beloof je me plechtig dat je nooit, ik zeg nooit meer, “ezel” tegen juffrouw Judith zegt...?’ Rik dacht erover na; of hij dat wel zou kunnen. Ineens begonnen zijn ogen slim te blinken. Toen zei hij aarzelend: ‘Maar, mag ik dan wel nog tegen een ezel “Juffrouw Judith” zeggen?’
Lieve kinderen, de juffrouw zou zich er vereerd mee moeten voelen!
 
 

  MENU


   
BEZOEK
vandaag37
gister56
deze maand4099
totaal813338