De genoemde datums laten het moment van publicatie zien, 
De datum waarop de preek gehouden is ligt gewoonlijk een week later
2014 - Sacramentsdag © Ad Blijlevens, Heerlen
 
 
 
BROOD VAN LEVEN
.
 

Meer dan tweederde van de mensheid ontbreekt het aan dagelijks voedsel. De meeste mensen hebben evenmin een menswaardige woning. Velen hebben geen of geen menswaardig werk. Dit klinkt weliswaar allesbehalve feestelijk. Maar juist ook op deze Sacramentsdag kan het ons niet onverschillig laten. Want de God die wij wieren, is een God van mensen, een menslievende God.

In het Eerste Testament al wordt verteld hoe God zijn volk op wonderlijke manier voedsel heeft gegeven. En het evangelie van vandaag grijpt terug naar dit verhaal. Jezus van Nazaret scheept de mensen niet af met vrome woorden. Hij geeft hun het dagelijkse brood. Tot Jezus' boodschap over het komende Rijk van God behoren ook het voeden van de menigte, het eten en drinken met de uitgestotenen van zijn tijd en milieu, met de zogeheten zondaars, de tollenaars, vrouwen van lichte zeden, en ook de genezing van zieken.

Hiermee grijpt Jezus vooruit op wat eens in overvloed zal komen: alle tranen zullen dan worden gedroogd, alle leed zal zijn uitgeschakeld, en gerechtigheid en vrede zullen dan voor alle volken bestendig duren. Vandaag wordt dit allemaal samengevat in woorden als: ‘Ik ben het brood van leven dat uit de hemel is neergedaald... Zoals Ik door de Vader die leeft, ben gezonden en leef door de Vader, zo zal ook degene die Mij eet, leven door Mij.’

Daarom is ook deze viering van de eucharistie een protest tegen de opvatting, dat de wereld nu eenmaal zo is zoals ze is en dat het wel altijd zo zal blijven. Neen, dit doemdenken is in strijd met het Evangelie. Jezus Messias is ‘brood voor de wereld’, brood van leven, ook nu.

Het verhaal van de evangelist Johannes, óns verhaal, gaat echter verder. De grote nalatenschap van Hem is, dat Hij zelf blijvend onder ons wil zijn als ons leven, vooral in de eucharistie. Maar wat houdt dat allemaal in?
Liturgievieringen van de laatste 35, 40 jaar hebben de betekenis van de eucharistie opnieuw voor ons duidelijk gemaakt. Maar - we beseffen het wel -: uiterlijke hervormingen alleen dóen het niet. Wat eucharistie ten diepste is, beseffen wij pas, als wij beseffen waarin de eigenlijke honger en de eigenlijke dorst van ons mensen ligt, waarnaar ons diepste verlangen uitgaat. De eucharistie is brood voor het leven van de wereld, brood voor ons eigen leven.
 
 

  MENU


   
BEZOEK
vandaag36
gister56
deze maand4098
totaal813337