De genoemde datums laten het moment van publicatie zien, 
De datum waarop de preek gehouden is ligt gewoonlijk een week later
2014 - 16de zondag door het jaar © Ad Blijlevens, Heerlen
 
 
 
 
MIK OP JE KRACHT!
 
(Er is een keuze tussen twee versies van het evangelie: Mt 13,24-30 of Mt 13, 24-43. Ik koos de korte versie. In de overweging mogen we echter wel denken aan de lange versie - wat er wordt van hen die in hun onkruid omkomen.Wat wordt er van hen en hoe gaan wij om met dat gedachtegoed?)
 
 
In dit evangelie gaat het om de aandacht voor de tarwe, en niet zozeer voor het onkruid. Niet turen op je tekorten, maar mikken op je kracht. Want wanneer de knechten van de boer voorstellen het onkruid te wieden, zegt de boer: ‘Doe maar liever niet. Misschien wied je hier en daar ook de tarwe. En dat mag niet; want van die tarwe moet je leven.’

Ik heb wel eens tegen jonge mensen gezegd: ‘Mik voor je toekomst op je sterke kanten. Daarvan moet je het immers hebben.’
Zo is het toch? Probeer je zwakke kanten in de hand te houden, en niet uit te roeien. Want dat lukt toch niet. En bovendien loop je het risico dat je niet toekomt aan het goede dat God in je hart kansen geeft. Ik denk dat dit een evangelische houding is. Immers, in de gelijkenis zegt de boer toch ook tegen zijn medewerkers: ‘Laat het maar mee opgroeien. Je doet er toch niks aan. En als de oogsttijd komt, wordt het onkruid verzameld en verbrand.’ Dat wil zeggen: van het kwaad in ons hart blijft niets anders over dan wat as. Maar het goede blijft, en dat wordt bewaard.

Een uitleg als deze stemt, denk ik, meer overeen met het beeld van een liefdevolle en barmhartige God dan met het beeld van een veeleisende God. Daar lag, denk ik, ook een probleem van de biecht. Niet de zondevergeving zélf was een probleem, maar de feitelijke praktijk die er nogal eens op uit was mensen eenzijdig te concentreren op het onkruid in hun leven, - met alle ontmoedigende gevolgen van dien.

Mogelijk hebt u dan de vraag: Wat doe je dan met Jezus’ uitleg van dat verhaal haal aan zijn leerlingen? Want even verderop spreekt Hij over het lot van hen die als onkruid zullen worden verzameld. Dat staat er inderdaad. Maar het betreft de mensen die het kwaad echt beminnen en die bewust kiezen voor ongerechtigheid. Het zijn degenen die vijanden van mensen zijn en die, terwijl de ander slaapt, op hun akker het onkruid zaaien.

Beste mensen, ik ga sluiten. Het blijft een mysterie, want leven van onkruid doen wij allemaal minstens een beetje. Het is goed dat wij nu en dan nadenken over wat er in onszelf deugt en wat niet. En rekenen wij verder op Gods liefde en barmhartigheid als de garantie voor de goede afloop, - dé garantie!
 
 
 

  MENU


   
BEZOEK
vandaag36
gister56
deze maand4098
totaal813337