De genoemde datums laten het moment van publicatie zien, 
De datum waarop de preek gehouden is ligt gewoonlijk een week later
2021 - Hemelvaartsdag © Harrie Brouwers, Voerendaal


TERWIJL HIJ WEGGING....


SLANGEN PAKKEN
Toen ik kind was werd de hele Mis in het Latijn gelezen. Je leerde al jong om met een missaaltje om te gaan. Er zaten lintjes in, de pagina’s hadden goud-op-snee en je moest er je weg in zoeken als in een spoorboekje. Hier en daar stak een somber, zwart omrand,  doodsprentje. Hier kon je de lezingen in het Nederlands volgen. Vooral het evangelie van vandaag maakte diepe indruk. Jezus verzekert ons: ‘gelovigen kun je hieraan herkennen: ze pakken met hun hand giftige slangen beet en dodelijk gif doet ze niks; ze drijven demonen uit en spreken onbekende talen!’ Dat is toch een spannende belofte. Ik begreep wel niet waarom men dat zou doen: gif drinken en slangen met blote handen oppakken, maar het was een avontuurlijke fantasie dat je dit kunstje eens op een feestje zou doen. Tegelijk riepen deze regels ook twijfel op. Als het letterlijk waar was, dan hield dit in, dat de juffrouw van de school, mijn eigen vader, mijn tantes en zelfs de pastoor geen gelovigen waren, want niets van dit alles konden ze! Jammer is het dat je dan vervolgens de tekst maar laat liggen en hem als een ‘oosterse overdrijving’ beschouwt.

ZIEKEN DE HAND OPLEGGEN
Jezus heeft het over het tijdperk dat hij er niet meer is. Hij zegt dat de leerlingen daar niet al te somber over moeten zijn. Want nog veel grotere dingen zullen ze meemaken dan wat ze al gezien hadden. De liefde die Jezus met zoveel overtuiging had verkondigd, zal wonderen doen. De geest van de mens, zijn verstand, zijn fantasie, ze zijn in staat tot nog ondenkbare dingen. En het is toch inderdaad zo, dat we die wonderen hebben zien gebeuren. Er ontstond in Europa een enorme aandacht voor zieken. Overal waren zusters en broeders die hospitalen inrichtten. Rondom genezing ontstond, eerst aarzelend – later uitbundig, een bloeiende wetenschap. Kwade machten werden uitgedreven, ziektes overwonnen. Veel talrijker dan de eerste leerlingen van Jezus hadden gezien. De taal van de chemie, van wat kruiden bewerken in onze cellen, de verraderlijke aanvallen van onzichtbare virussen, de taal van de fysica, van de geheimzinnige en bijna niet te bevatten krachten die de kleinste deeltje beheersen..., de mensheid heeft het allemaal gezien en meegemaakt! De belofte die Jezus deed, is ruimschoots waargemaakt.

DODELIJK GIF
Tegelijk was die inventiviteit van de mens niet altijd gericht op vooruitgang en leven. De mogelijkheid om te genezen werd ook een kans om te doden. Onze scheppende krachten werden niet altijd door de liefde maar vaak ook door haat, angst en afgunst gestuurd. Steden werden uitgemoord met gifgas en atoomstraling. Terwijl veel catastrofes en kwaad werden uitgebannen, was de mensheid tegelijk bezeten door kwade machten, door hebzucht en machtswellust, De menselijke vindingen keerden zich ook tegen hem.
Met andere woorden: het koninkrijk dat Jezus voor ogen stond komt niet vanzelf. De mogelijkheden zijn gegeven, maar behalve wetenschap en kennis is ook het geweten nodig: het besef van leven en dood, van goed en kwaad. Wetenschap zonder moraal, zonder geloof, richt evenveel kwaad aan als goed.
Daarover gaat het op hemelvaartsdag. Hoe gaan we met de door God geschonken mogelijkheden om? Groeit het koninkrijk van God omdat we giftige slangen opnemen, kwade geesten verdrijven en de gifbeker neutraliseren..., of gaat de duisternis heersen omdat we ons verrijken aan de ziekte van anderen; omdat we de wetenschap gebruiken om wapens te smeden in plaats van ploegscharen.... Daar komt het op aan, nu de leerlingen het zonder hun meester moeten doen. Ze weten dat ze zich door Geest moeten laten leiden! Met die blijde boodschap trokken ze de wijde wereld in!


 

  MENU


   
BEZOEK
vandaag32
gister59
deze maand2901
totaal780326