De genoemde datums laten het moment van publicatie zien, 
De datum waarop de preek gehouden is ligt gewoonlijk een week later
2021 - 18de zondag door het jaar © Harrie Brouwers, Voerendaal


GESCHENKEN UIT DE HEMEL

ONDER DE REGELS LEZEN
Een paar jaar geleden had ik een gesprek met een Jehovagetuige. Hij was een verstandige man, die niet alleen rad van tong was, maar ook kon luisteren. Hij had enkele preken van me gelezen en begon het gesprek over Noach. U weet wel, die man die de dierenwereld redde bij een grote overstroming. Zelf geloof ik, dat we zijn verhaal niet bewaren omdat het een historische gebeurtenis was. Het hele conflict tussen geloof en wetenschap in de voorbije eeuwen, is ooit met deze discussie begonnen. Men stelde vast dat er te weinig water was om de hele aarde te overstromen. En ook vond men het erg ongeloofwaardig, dat God alle vleesetende dieren tijdelijk tot vegetariërs had gemaakt. Er zal, in een ver verleden, wel eens een enorme overstroming zijn geweest. Bronnen uit Mesopotamië getuigen daar ook van. Maar het religieuze belang van het Noachverhaal is niet de historie. Het gaat om Noach als het beeld van de rechtvaardige mens, als een voorbeeld voor mij en voor u; wij zijn mensen die geroepen zijn om te waken over de schepping. De mens is verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren. De Jehovagetuige gaf me hierin gelijk, maar hij vond toch dat we moesten vasthouden aan een historische uitleg, omdat de ‘gewone gelovige’ anders zijn vertrouwen in de bijbel kon verliezen.
Ik deel die mening niet. Een letterlijke uitleg doet veel oude verhalen tekort. De betekenis wordt dan teruggeschroefd tot een historisch feit, een stunt van God, maar het gaat in ons geloof altijd over de manier waarop ik in het leven sta; om míjn keuze tussen goed en kwaad.

NATUURLIJK OF BOVENNATUURLIJK
Nu terug naar het verhaal van vandaag. De Hebreeën waren een nomadenvolk, die de geheimen van de woestijn kenden. Maar in een lange periode van droogte waren ze hun vee kwijtgeraakt en tweederangs burgers geworden, slaven in Egypte. Een zekere Mozes werd hun vrijheidsstrijder. Hij neemt het volk mee de woestijn in, op zoek naar nieuw land. Aanvankelijk gaat het volk gewillig met hem mee. Wie wil er nou niet bevrijd worden van slavenarbeid en willekeur?! Maar dan ontstaat er een groeiende oppositie. De woestijn is droog, het voedsel is schaars, en water niet te vinden. Onbekende gevaren liggen overal op de loer. Ze verlangen terug naar de vleespotten van Egypte. Liever slaaf met een volle maag, dan een vrije mens met honger!
En dan komen ze, geleidelijk aan, achter de geheimen van de woestijn. Ze ontdekken de kunst om er te overleven. Als zwermen kwartels op hun trektocht boven de hete zandvlakte vliegen, raken de zwakste dieren uitgeput en vallen op de grond. Dat is een welkome verrassing. Nu nog kun je met regelmaat lezen dat op hun trek van Azië en Europa naar Afrika veel kwartels worden doodgeschoten of op lijmstokken gevangen; in Egypte bijvoorbeeld of op Malta. 

BUURMAN EN ENGEL
Het volk van Mozes ontdekte meer geheimen in de woestijn. De tamarisk is een boom waarop luizen leven die vooral in de zomer een stof afscheiden. Deze slaat als korreltjes neer. ‘s Morgens valt dit voedsel in grote hoeveelheden uit de bomen. Dan lijkt het alsof er tapijten op de grond liggen. Als het warm wordt smelt het manna in de zon. Daarom moet het manna 's morgens vroeg verzameld worden om er koeken van te bakken. 
Deze levensreddende verrassingen worden ervaren als voortkomend uit de goede zorgen van God. Bij de Hebreeën speelde de discussie niet, of deze vogels die uit de lucht vielen een natuurlijk verschijnsel waren of een goddelijke ingreep. Voor hen is dat een en dezelfde ervaring. Het is de natuur die ons omgeeft en dat is het geschenk van God. Het is een merkwaardig trekje van de moderne tijd dat wij geneigd zijn om iets pas dàn als een gave van God te erkennen, als het een niet-natuurlijke gebeurtenis is. We creëren dan een concurrentie tussen de Schepper en zijn schepping! 
Moge dit verhaal ons inspireren om juist al die alledaagse vreugden in het leven te bleven als een geschenk uit de hemel. 
Dus, als een jonge boer in de Eifel tijdens de heftige regens van enkele weken geleden, zijn fiets pakt om een dorp verder een nachtlang te zwoegen om mensen te evacueren, dan is deze man een engel van God. Als een vrouw in de Ardennen haar huis beschikbaar stelt om drie andere gezinnen onderdak te geven, aandacht en een maaltijd, dan is zij een engel van God... ook als ze zelf zegt niets te geloven. Als tientallen vrijwilligers, ongevraagd met emmers en dweilen voor de deur van de Nicolaas- en Barbarakerk in Valkenburg staan om puin te ruimen, dan is dat ook genade van God.

TREKVOGELS
Lieve kinderen. Ik had op school een keer verteld over Mozes die met zijn volk door de woestijn dwaalde opzoek naar een nieuw land. En hoe de mensen honger kregen, en toen ineens zagen hoe er vogels uit de lucht voor hun voeten vielen. Kwartels zijn trekvogels die van Europa naar Afrika vliegen, maar voor sommige zwakkere dieren is de hitte van de woestijn te zwaar en ze vallen naar beneden. Ik zag Jim de hele tijd met pretoogjes, een beetje ongeduldig, naar me luisteren. Toen stak hij zijn hand op. Aan zijn gezicht zag ik, dat ik op mijn hoede moest zijn. Maar zij vraag was een goeie: ‘Waarom vliegen de kwartels eigenlijk naar Afrika?’ Ik moest nadenken. Het is warm in Afrika, maar in Spanje of Griekenland is het toch ook warm genoeg? ‘Ik weet het niet...!’, moest ik toegeven. Nu kwam er een grote grijns op het gezicht van Jim. ‘Ze gaan naar Afrika vliegen..., omdat lopen veel te lang duurt!’
 

  MENU


   
BEZOEK
vandaag38
gister59
deze maand2907
totaal780332