De genoemde datums laten het moment van publicatie zien, 
De datum waarop de preek gehouden is ligt gewoonlijk een week later
2022 - 21ste zondag door het jaar  ©  Harrie Brouwers, Voerendaal

GEHEIME KRACHT


GESLOTEN POORT

Het leven van een mens, voorgesteld als een weg..., een weg naar zichzelf, het waarachtige leven, naar God, of juist weg daarvan.... Dat beeld komt nogal eens voor in de toespraken van Jezus. Zeker bij Lukas. ‘Onderweg-zijn’ is bij hem een centraal thema. Jezus’ leven is een lange reis naar Jeruzalem, een moeilijke  weg, die steeds smaller wordt. Veel volgers haken af; aan het eind is hij bijna alleen. 
Met dat beeld wordt gespeeld. Soms wordt de weg massaal bewandeld door velen die God zoeken; soms komen de wandelaars uit bij een gesloten poort. Deze thematiek wordt door Matteus en Lukas verschillend uitgewerkt. Dat komt, omdat ze het aanpassen aan hun eigen actualiteit. 
De actualiteit van Matteus was zijn grote teleurstelling, omdat zoveel van zijn Joodse medegelovigen Jezus hadden afgewezen. Hij zocht daar een verklaring voor. Lukas schreef voor een andere groep lezers. Hij wendde zich tot de Helleense christenen, de nieuwe gelovigen. Hun toeloop was massaal. Lukas wijst hen erop dat het simpele feit dat ze gedoopt zijn en dat Jezus door hun straatje is gelopen, niet genoeg is. Iets anders is nodig, namelijk dat ze gerechtigheid betrachten; dat ze werkelijk leven uit de liefde.


MAGISCHE KRACHT
Misschien hebt u vroeger de film ‘de Exorcist’ gezien. Een exorcist is een duiveluitdrijver. De film werd in 1973 geproduceerd. Het was een echte horrorfilm. Een katholieke priester graaft als archeoloog in Irak een heidens godenbeeldje op. Op dat moment lijkt een oude demon te ontsnappen, die later in Washington de ziel van een meisje verziekt en alleen met de grootste moeite weer bezworen kan worden.
Een jonge man had mij om een gesprek gevraagd. Hij had van zijn verloofde te horen gekregen dat ze alle banden met hem verbrak. Hij begreep dat niet, en had zich in het hoofd gezet dat zij door haar ouders behekst was. Daarop had hij een tovenaar opgezocht. Die had hem geadviseerd om knoflookteentjes te verstoppen in een wijde kring rondom de woning van zijn verloofde. Hij had dat ook gedaan, maar zonder succes. Daarop had hij van een vriend het adres gekregen van een andere magiër. Die zou hem een poedertje verstrekken, maar dat kon nog even duren want dat was nog onderweg uit Indonesië. Toen werd de jongen bang. Hij vreesde dat hij nu bij een zwarte magiër terecht was gekomen. Waarom zou een witte magiër een poedertje nodig hebben? Maar na de film van de Exorcist was hij nog veel bang geworden. Zou de zwarte magiër wraak op hem nemen als hij niets meer van zich liet horen? In zijn angst besloot hij een priester op te zoeken. En inderdaad had ik nog bij de lagere wijdingen die van duivelbezweerder ontvangen! Hij vroeg me dus hoe hij aan de greep van de zwarte magiër kon ontsnappen. En hoe dacht ik als katholiek over tovenaars en demonen?
Ik heb hem toen verteld dat ik geloofde in een geheime kracht. Een kracht die ook op afstand mensen kan beïnvloeden en die grote veranderingen tot stand kan brengen. Een kracht die wonderen doet en zo wit is als het licht zelf. In ons geloof noemen we dat ‘God’. God verblijft in de liefde. ‘Verzamel al de liefde die er is in je hart. Neem dan de telefoon en bel je verloofde. Zeg dat je van haar houdt. En als jij écht van haar houdt, dan geef je haar alle ruimte die ze nodig heeft om gelukkig te worden, desnoods zonder jou.’ De jongen ging – leek me – wat teleurgesteld naar huis. De afloop is hij me nooit komen vertellen. 

GODDELIJKE KUNST
Voor mij was het voorval onthullend. Heel wat mensen zijn makkelijker te overtuigen van demonische en  magische kunsten, dan van het eenvoudige appèl van de liefde. Ze geloven eerder in complotten van buitenaardse wezens dan in het wonder van de liefde.
Zoiets moeten Jezus, Paulus en Lukas ook hebben ervaren. Om hen heen waren talloze stromingen en culten die allemaal geheimen bemiddelden over hoe je de wereld van God kon betreden. Egyptenaren gaven hun doden verzen mee om de ziel te helpen op alle gevaarlijke momenten tijdens de riskante overtocht naar de eeuwigheid. Sommige gnostische stromingen gaven hun ingewijden geheime spreuken die ze moesten opzeggen om door de poort van een van de hemelkoepels door te dringen, Magische rituelen en mysterie-godsdiensten waren erg populair. Het Jodendom kende een ingewikkeld stelsel wetgeving dat het verbond met God moesten afdwingen. 
Daar tegenover stelt Jezus iets wat op het eerste gehoor heel simpel lijkt: liefde. Rechtvaardig zijn. De naaste liefhebben als jezelf. Dat is het enige dat toegang geeft tot de werkelijkheid van God. ‘Doe dat nu maar!’ Besef dat die weg heel smal kan zijn. De liefde kan het uiterste van je vragen en vergt offers De smalle weg die Jezus ging eindigde op Golghotha. 
 

GESLOTEN DEUR
Lieve kinderen. Harold was graag bij opa. Opa had een spannende tuin. Daar stond een geitje in. Harold ging er graag met opa naar toe. Hij voerde hem dan geitenbokjes. Van aaien was Sikkie minder gediend. Afgelopen zondag was Harold zonder opa in de tuin. Dapper ging hij op zoek naar Sikkie. Ineens zag hij hem staan. De geit kwam naar hem toe. Zijn kop met horentjes naar voren. Harold draaide zich om en zette het op een lopen. Het geitje ook. Het haalde hem bijna in. Harald was vlakbij de achterdeur. Nog één stap. Hij greep de klink, maar de deur ging niet open. Door zijn plotselinge stilstand was Sikkie geschrokken terug gerend. Harold trilde op zijn benen. ‘Doe open!’, schreeuwde hij. ‘Is er niemand?’ ‘Doe open!’
In zijn angst was Harold één ding vergeten. De buitendeur gaat niet naar binnen open maar naar buiten. Hij had niet moeten duwen maar trekken. Als je bang bent moet je wel weten hoe je binnen komt!
 

  MENU


   
BEZOEK
vandaag9
gister50
deze maand1268
totaal802725